Стручна хемијска и текстилна школа верификована је за следеће образовне профиле:

 • хемијско - технолошки техничар,
 • хемијски лаборант,
 • техничар припреме графичке производње,
 • техничар за индустријску фармацеутску технологију,
 • техничар за заштиту животне средине,
 • техничар за рециклажу,
 • израђивач хемијских производа,
 • мушки и женски фризер,
 • педикир и маникир,
 • конфекцијски техничар,
 • конфекционар - кројач
 • модни кројач

Школа је верификована и за обављање проширене делатности у подручју рада текстилство и кожарство.