Стручна хемијска и текстилна школа једна је од десет школа из Србије која је учествовала у пројекту OKEj. Пројектне активности су осмишљене да едукују, информишу и активно укључе средњошколску популацију са процесима помоћу којих се отпад може искористити као енергент и да их квалификује за будуће учешће на пројектима из области управљања отпадом и заштите животне средине.

ok1

У свакој школи је одржана по једна радионица у склопу које је објашњен састав отпада у Србији, депоније као једино решење за одлагање отпада као и процеси који се користе како би се отпад могао користити као енергент. Детаљно су објашњене предности и недостаци анаеробне дигестије и инсинерације, процеси који се најчешће употребљавају за прераду отпада. Као конкретан резултат учешћа школа у пројекту OKEj школе су направиле промотивне видео материјале, презентације где су ученици настојали да објасне како се помоћу одређених процеса може искористи отпад као енергент.

ok2

У склопу пројекта, поред презентација школа, учесници конференције обилазе лабораторију за мониторинг отпадних вода у оквиру Факултета техничких наука. Ученици су имали прилику да се упознају са начином узорковања отпадних вода и са начином одређивања одређених параметара помоћу уређаја-атомски апсорпциони спектофотометар. Након тога следи обилазак фабрике Lafarge која се налази у Беочину и бави се производњом цемента.

ok

Ученица која је учествовала у пројекту: Александра Зарић

Задужени наставник: Александра Николић