Директор школе

0730 - 1530

Секретар школе

0730 - 1530
Издавање потврда 1200 - 1400
Рад са странкама 0800 - 1000

ПП служба школе

0800 - 1600

Школска библиотека

0800 - 1600

Шеф рачуноводства и административно-финансијски радник

0730 - 1530

Помоћно-техничко особље

Прва смена: 0700 - 1500
Друга смена: 1200 - 2000