Календар рада урађен је на основу  "Правилника о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2018/2019.годину"

Р.б.
Образовно-васпитни рад,
школски распусти, 
саопштавање успеха,
матура, празници
ТрајањеНапомена
ОдДо
1. Облици образовно-васпитног рада
1.1. I полугодиште 03.09.2018. 31.01.2019. I-IV
1.2. II полугодиште 18.02.2019. 21.06.2016. I, II, III
18.02.2019. 31.05.2019.
III, IV завршни
разред
1.3. Број наставних седмица 37
1.4. Број наставних дана  185
1.5.
Замена радних дана због
једнаке заступљености 
2. Школски распусти
2.1. Јесењи распуст     
2.2. Зимски распуст 
31.12.2018.
01.02.2019.
08.01.2019.
14.02.2019.
2.3. Пролећни распуст  26.04.2019. 03.05.2019.
2.4. Летњи распуст  21.06.2019. 31.08.2019.
3. Саопштавање успеха и матура
3.1. Прво тромесечје 09.11.2017.
3.2. Одељенско веће  31.01.2019. I - IV
3.3. Наставничко веће  31.01.2019. I - IV
3.4.
Подела ђачких књижица
(крај првог полугодишта) 
31.01.2019. I - IV
3.5. Друго тромесечје 29.03.2019.
III, IV
завршни разред
3.6. Друго тромесечје  10.04.2019. I, II, III
3.7. Одељенско веће  31.05.2019.
III, IV
завршни разред
3.8. Наставничко веће
31.05.2019.
III, IV
завршни разред
3.9. Одељенско веће 21.06.2019. I, II, III
3.10. Наставничко веће  25.06.2019. I, II, III
3.11.
Подела сведочанстава
(крај другог полугодишта) 
07.06.2019.
III, IV
завршни разред
3.12.
 Подела сведочанстава
(крај другог полугодишта)
28.06.2019. I, II, III
4. Празници
4.1. Државни празници
Дан примирја у I светском рату

11.11.2018.

12.11.2018.

Нерадни дан
Први мај - празник рада  1. и 2.05.2019. Нерадни дан
Дан уставности Републике Србије  15. и 16.02.2019. Нерадни дан
4.2. Школски празници
Дан Светог Саве 27.01.2018. Радни-ненаставни
Видовдан - дан школе  28.06.2018. Радни-ненаставни

 Организација испита у школи

ЈУН

АВГУСТ

Пријављивање разредних и поправних испита

31.05.

15-16.

Разредни и поправни испити

3-7.

19-23.

Пријава завршног и матурског испита

7.

26.

Писмени из срског језика и књижевности

10.

26.

Изборни предмети

11-12.

27-28.

Одбрана матурског рада

13-14.

29-30.

Одбрана завршног рада

14.

28.

Упис ученика другог, трећег и четвртог разреда

31.

Уручивање сведочанстава и књижица

28.

31.

Уручивање диплома

20.

31.