slika1Стручна хемијска и текстилна школа у Шапцу почела је са радом 1947. године одлуком Министарства лаке индустрије Владе ФНРЈ актом бр. 3767 од 29.06.1947. године као Индустријска школа са хемијским и металским смером. Први План и програм израдило је Министарство лаке индустрије и имао је два дела: теоријски и практични. Индустријска школа је била трогодишња, интернатског типа. Од 1959. године школа добија нову зграду, лабораторију и радионице тако да прераста у Средњу техничку школу. Од тада школа функционише као средња стручна школа са малим променама у подручјима рада и образовним профилима.

Школа је верификована за обављање делатности средњег образовања и васпитања за наведене образовне профиле решењима Министарства просвете број 022-05-223/94-03 од 06.04.1994. године, 022-5-223/94-03 од 07.09.1999. године и 022-5-223/94-03 од 08.03.2006. године. Школа је уписана у судски регистар код Трговинског суда у Ваљеву.

Решењем Министарства просвете број 022-5-00223/94-03 од 14.04.2009. године, школа је добила сагласностslika3 за обављање проширене делатности у подручју  рада Текстилство и кожарство, а решењем број 022-05-0023/94-03 од 19.11.2010. године верификацију за образовни профил педикир-маникир у подручју рада личне услуге.

Решењем Министарства просвете и науке број 022-05-00223/94-03 од 06.03.2012. године школа је добила верификацију за образовни профил техничар за рециклажу - оглед у подручју рада геологија, рударство и металургија и хемија, нематали и графичарство у четворогодишњем трајању.

Данас школа ради под називом Стручна хемијска и текстилна школа и образује кадар у образовним профилима: техничар за индустријску фармацеутску технологију, техничар за заштиту животне средине, техничар припреме графичке производње, техничар за рециклажу, мушки и женски фризер, а новоотворени профил је педикир и маникир. Школа поседује површину од 3. 500 м2 и фискултурну салу од 486 м2.