Школа образује и васпитава редовне и ванредне ученике у три подручја рада и укупно седамнаест образовних профила и то:

Делатност школе
Подручје рада Образовни профил
Година
учења
Хемија и
графичарство

Хемијско технолошки техничар

Хемијски лаборант

Техичар за индустријску фармацеутску тех.

Техничар за заштиту животне средине

Техничар за рециклажу

Израђивач хемијских производа

Носилац заштитних превлака

Гумар

Пластичар

Техничар припреме графичке производње

Бирографичар

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

3

Текстилство и
кожарство

Конфекцијски техничар

Модни кројач

Конфекционар - кројач

Обућарски радник

4

3

3

3

Личне услуге

Мушки фризер

Женски фризер

Маникир - педикир

3

3

3