Први разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
1. Ђукановић Вера I1 Понедељак 1145 - 1230
2. Кекић Маргита
I2 Уторак 1235 - 1315
3. Рајчевић Сања
I3 Уторак 1145 - 1230
4. Павловић Марија
I4 Понедељак 1325 - 1410
5. Миљковић Јелена
I5 Уторак 1100 - 1145

Други разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
6. Живановић Бошко
II1 Среда 1010 - 1055
7. Тршић Светлана
II2 Понедељак 1415 - 1500
8. Лекић Мирјана
II3 Уторак 1100 - 1145
9. Комненић Славица
II4 Четвртак 1100 - 1145

Трећи разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
10. Анђелковић Биљана
III1 Понедељак 1145 - 1230 
11. Богдановић Снежана
III2 Уторак 1745 - 1830
12. Павловић Љубица
III3 Понедељак 0815 - 0900
13. Остојић Душица
III4 Уторак 1010 - 1100

Четврти разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
14. Којић Бранка
IV1 Понедељак 1145 - 1230
15.  Ђуричић Душица
IV2 Понедељак 1235 - 1315
16. Михаиловић Томислав
IV3 Петак 1130 - 1230