Први разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
1. Ђукановић Вера I1 Среда 0910 - 0955
2. Тршић Светлана
I2 Четвртак 1100 - 1145
3. Ненадовић Мирјана
I3 Среда 1010 - 1055
4. Комненић Славица
I4 Уторак 1100 - 1145

Други разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
5. Анђелковић Биљана
II1 Петак 1100 - 1145
6. Богдановић Снежана
II2 Петак 1315 - 1400
7. Павловић Љубица
II3 Среда 1415 - 1500
8. Остојић Душица
II4 Петак 1150 - 1230

Трећи разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
9. Којић Бранка
III1 Петак 1410 - 1500 
10. Ђуричић Душица
III2 Уторак 1010 - 1055
11. Михаиловић Томислав
III3 Петак 1000 - 1100
12. Кекић Маргита
III4 Четвртак 1100 - 1145

Четврти разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
13. Лекић Мирјана
IV1 Петак 1150 - 1230
14. Рајчевић Сања
IV2 Среда 1235 - 1325
15. Нећак Милан
IV3 Уторак 1415 - 1500