Занимање у ком се ученици оспособљавају да организују и спроводе лабораторијске поступке на подручју хемијских реакција и хемијско-физичких технолошких операција да би утврдили структуру и квалитет супстанци и услове њихове оптималне примене.