slika6

У току трогодишњег школовања ученици стичу стручно образовање базирано на савременим достигнућима науке, технологије и праксе и оспособљавају се за самостално креирање фризура. Ученици такође, формирају свест о значају фризерске струке, овладавају савременим техникама и поступцима неге и креирања свакодневних и вечерњих фризура. Предност овог образовног профила је у самосталном раду.

Трогодишњи програм за смер: Мушки и женски фризер