About The Author

Super User

Super User

Want to reach this author? | Website: http://templaza.com

/ by Super User
/ среда, 11 октобар 2017
/ 0 Comment

 

More Details

/ by Super User
/ понедељак, 02 октобар 2017
/ 0 Comment

Ученици наше школе су били у посети "Кући добре воље".

More Details

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Испитни рокови за ванредне ученике 2018/2019.

Испитни рок

Пријављивање

Полагање

Новембарски

18. и 19.10.2018.

29.10. -  02.11.2018.

Јануарски

10. и 11.01.2019.

21.01. - 25.01.2019.

Априлски

21. и 22.03.2019.

01.04. - 05.04.2019.

Јунски

23. и 24.05.2019.

03.06. - 07.06.2019.

Августовски

15. и 16.08.2019.

19.08. - 23.08.2019.

Овде можете преузети Пријаву за испите.

 

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Стручна хемијска и текстилна школа верификована је за следеће образовне профиле:

 • хемијско - технолошки техничар,
 • хемијски лаборант,
 • техничар припреме графичке производње,
 • техничар за индустријску фармацеутску технологију,
 • техничар за заштиту животне средине,
 • техничар за рециклажу,
 • израђивач хемијских производа,
 • мушки и женски фризер,
 • педикир и маникир,
 • конфекцијски техничар,
 • конфекционар - кројач
 • модни кројач

Школа је верификована и за обављање проширене делатности у подручју рада текстилство и кожарство.

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

slika6

У току трогодишњег школовања ученици стичу стручно образовање базирано на савременим достигнућима науке, технологије и праксе и оспособљавају се за самостално креирање фризура. Ученици такође, формирају свест о значају фризерске струке, овладавају савременим техникама и поступцима неге и креирања свакодневних и вечерњих фризура. Предност овог образовног профила је у самосталном раду.

Трогодишњи програм за смер: Мушки и женски фризер

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Занимање у ком се ученици оспособљавају за правилно схватање одрживог развоја (енергетска ефикасност и чистија производња). Делокруг послова и радних задатака овог образовног профила је: оспособљавање ученика за принцип складиштења и транспорта отпада, за правилну валоризацију секундарних сировина, за правилно управљање и рециклажу отпада, за рад на управљању рециклажом гвожђа и челика, обојених метала и племенитих метала, стицање знања о прописима и примени прописа, стицање знања да се стара о заштити животне средине у пословима рециклаже.

Четворогодишњи програм за смер: Техничар за рециклажу

 

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

slika5

Занимање у ком ученици стичу теоријска знања, умења и вештине које обезбеђују стручну оспособљеност за обављање превентивних мера за заштиту животне средине и њено обнављање. Делокруг послова и радних задатака овог образовног профила је: праћење емисије штетних материја у технолошким процесима, управљање процесима са циљем смањења штетних материја, праћење испуштања загађивача у животну средину, старање о правилном складиштењу хемикалија, извршавање физичких, хемијских и микробиолошких испитивања воде, ваздуха и тла, контролисање параметара у постројењима за пречишћавање воде и ваздуха, рад на заштити животне средине и њеној ревитализацији, старање о примени прописа из ове области.

Четворогодишњи програм за смер: Teхничар за заштиту животне средине

 

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Занимање у ком ученици стичу теоријска и практична знања, вештине и потребну стручну оспособљеност за израду фармацеутских производа, а које су у функцији несметаног развоја и основ су за даље опште и стручно образовање и напредовање. Делокруг послова и радних задатака за овај образовни профил су: припрема сировина за израду фармацеутских производа, функционално и брзо праћење промена и захтева у структури рада приликом производње ињекционих раствора, инфузија, лиофилизата, сирупа, капи за ухо, нос и очи, лековитих масти, супозиторија, емулзија, таблета, капсула, прашкова, серума вакцина, антибиотика.

Четворогодишњи програм за смер: Техничар за индустријску фармацеутску технологију

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

Календар рада урађен је на основу  "Правилника о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2018/2019.годину"

Р.б.
Образовно-васпитни рад,
школски распусти, 
саопштавање успеха,
матура, празници
ТрајањеНапомена
ОдДо
1. Облици образовно-васпитног рада
1.1. I полугодиште 03.09.2018. 31.01.2019. I-IV
1.2. II полугодиште 18.02.2019. 21.06.2016. I, II, III
18.02.2019. 31.05.2019.
III, IV завршни
разред
1.3. Број наставних седмица 37
1.4. Број наставних дана  185
1.5.
Замена радних дана због
једнаке заступљености 
2. Школски распусти
2.1. Јесењи распуст     
2.2. Зимски распуст 
31.12.2018.
01.02.2019.
08.01.2019.
14.02.2019.
2.3. Пролећни распуст  26.04.2019. 03.05.2019.
2.4. Летњи распуст  21.06.2019. 31.08.2019.
3. Саопштавање успеха и матура
3.1. Прво тромесечје 09.11.2017.
3.2. Одељенско веће  31.01.2019. I - IV
3.3. Наставничко веће  31.01.2019. I - IV
3.4.
Подела ђачких књижица
(крај првог полугодишта) 
31.01.2019. I - IV
3.5. Друго тромесечје 29.03.2019.
III, IV
завршни разред
3.6. Друго тромесечје  10.04.2019. I, II, III
3.7. Одељенско веће  31.05.2019.
III, IV
завршни разред
3.8. Наставничко веће
31.05.2019.
III, IV
завршни разред
3.9. Одељенско веће 21.06.2019. I, II, III
3.10. Наставничко веће  25.06.2019. I, II, III
3.11.
Подела сведочанстава
(крај другог полугодишта) 
07.06.2019.
III, IV
завршни разред
3.12.
 Подела сведочанстава
(крај другог полугодишта)
28.06.2019. I, II, III
4. Празници
4.1. Државни празници
Дан примирја у I светском рату

11.11.2018.

12.11.2018.

Нерадни дан
Први мај - празник рада  1. и 2.05.2019. Нерадни дан
Дан уставности Републике Србије  15. и 16.02.2019. Нерадни дан
4.2. Школски празници
Дан Светог Саве 27.01.2018. Радни-ненаставни
Видовдан - дан школе  28.06.2018. Радни-ненаставни

 Организација испита у школи

ЈУН

АВГУСТ

Пријављивање разредних и поправних испита

31.05.

15-16.

Разредни и поправни испити

3-7.

19-23.

Пријава завршног и матурског испита

7.

26.

Писмени из срског језика и књижевности

10.

26.

Изборни предмети

11-12.

27-28.

Одбрана матурског рада

13-14.

29-30.

Одбрана завршног рада

14.

28.

Упис ученика другог, трећег и четвртог разреда

31.

Уручивање сведочанстава и књижица

28.

31.

Уручивање диплома

20.

31.

Страна 4 од 5