About The Author

Super User

Super User

Want to reach this author? | Website: http://templaza.com

/ by Super User
/ среда, 11 октобар 2017
/ 0 Comment
More Details

/ by Super User
/ среда, 11 октобар 2017
/ 0 Comment

 

More Details

/ by Super User
/ понедељак, 02 октобар 2017
/ 0 Comment

Ученици наше школе су били у посети "Кући добре воље".

More Details

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Испитни рокови за ванредне ученике 2018/2019.

Испитни рок

Пријављивање

Полагање

Новембарски

18. и 19.10.2018.

29.10. -  02.11.2018.

Јануарски

10. и 11.01.2019.

21.01. - 25.01.2019.

Априлски

21. и 22.03.2019.

01.04. - 05.04.2019.

Јунски

23. и 24.05.2019.

03.06. - 07.06.2019.

Августовски

15. и 16.08.2019.

19.08. - 23.08.2019.

Овде можете преузети Пријаву за испите.

 

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Стручна хемијска и текстилна школа верификована је за следеће образовне профиле:

 • хемијско - технолошки техничар,
 • хемијски лаборант,
 • техничар припреме графичке производње,
 • техничар за индустријску фармацеутску технологију,
 • техничар за заштиту животне средине,
 • техничар за рециклажу,
 • израђивач хемијских производа,
 • мушки и женски фризер,
 • педикир и маникир,
 • конфекцијски техничар,
 • конфекционар - кројач
 • модни кројач

Школа је верификована и за обављање проширене делатности у подручју рада текстилство и кожарство.

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

slika6

У току трогодишњег школовања ученици стичу стручно образовање базирано на савременим достигнућима науке, технологије и праксе и оспособљавају се за самостално креирање фризура. Ученици такође, формирају свест о значају фризерске струке, овладавају савременим техникама и поступцима неге и креирања свакодневних и вечерњих фризура. Предност овог образовног профила је у самосталном раду.

Трогодишњи програм за смер: Мушки и женски фризер

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Занимање у ком се ученици оспособљавају за правилно схватање одрживог развоја (енергетска ефикасност и чистија производња). Делокруг послова и радних задатака овог образовног профила је: оспособљавање ученика за принцип складиштења и транспорта отпада, за правилну валоризацију секундарних сировина, за правилно управљање и рециклажу отпада, за рад на управљању рециклажом гвожђа и челика, обојених метала и племенитих метала, стицање знања о прописима и примени прописа, стицање знања да се стара о заштити животне средине у пословима рециклаже.

Четворогодишњи програм за смер: Техничар за рециклажу

 

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

slika5

Занимање у ком ученици стичу теоријска знања, умења и вештине које обезбеђују стручну оспособљеност за обављање превентивних мера за заштиту животне средине и њено обнављање. Делокруг послова и радних задатака овог образовног профила је: праћење емисије штетних материја у технолошким процесима, управљање процесима са циљем смањења штетних материја, праћење испуштања загађивача у животну средину, старање о правилном складиштењу хемикалија, извршавање физичких, хемијских и микробиолошких испитивања воде, ваздуха и тла, контролисање параметара у постројењима за пречишћавање воде и ваздуха, рад на заштити животне средине и њеној ревитализацији, старање о примени прописа из ове области.

Четворогодишњи програм за смер: Teхничар за заштиту животне средине

 

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Занимање у ком ученици стичу теоријска и практична знања, вештине и потребну стручну оспособљеност за израду фармацеутских производа, а које су у функцији несметаног развоја и основ су за даље опште и стручно образовање и напредовање. Делокруг послова и радних задатака за овај образовни профил су: припрема сировина за израду фармацеутских производа, функционално и брзо праћење промена и захтева у структури рада приликом производње ињекционих раствора, инфузија, лиофилизата, сирупа, капи за ухо, нос и очи, лековитих масти, супозиторија, емулзија, таблета, капсула, прашкова, серума вакцина, антибиотика.

Четворогодишњи програм за смер: Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Страна 4 од 5