About The Author

Super User

Super User

Want to reach this author? | Website: http://templaza.com

/ by Super User
/ понедељак, 18 март 2019
/ 0 Comment
More Details

/ by Super User
/ четвртак, 29 новембар 2018
/ 0 Comment
More Details

/ by Super User
/ среда, 21 новембар 2018
/ 0 Comment
More Details

/ by Super User
/ среда, 21 новембар 2018
/ 0 Comment
More Details

/ by Super User
/ субота, 17 новембар 2018
/ 0 Comment
More Details

/ by Super User
/ петак, 02 новембар 2018
/ 0 Comment
More Details

/ by Super User
/ среда, 26 септембар 2018
/ 0 Comment

Школовање у профилу модни кројач одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем.

Један део школовања будућих модних кројача одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење кроз рад у компанији почиње од друге године школовања и реализује се у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно.

Осим повећаног  броја часова које ученици проводе на учењу кроз рад у компанији, и квалитет њихове обуке је побољшан. Наиме, учење кроз раду у компанијама реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика у процес рада и уз подршку инструктора који су обучени за рад са младима. Учење кроз рад у компанији, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава ученицима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на радном месту и слично. Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Осим знања и вештина које им повећавају шансе да се запосле одмах по завршетку школовања, без додатних обука и прилагођавања, ученици у профилу модни кројач кроз обавезан предмет предузетништво стичу знања и вештине за покретање сопственог бизниса.

По завршетку школовања модни кројач ће бити обучен да:

  1. Конструише и моделује одећу
  2. Изради кројну слику
  3. Ручно и машински кроји
  4. Израђује мушку, женску и дечју одећу
  5. Ради на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез

Трогодишњи програм за смер: Модни кројач

/ by Super User
/ уторак, 25 септембар 2018
/ 0 Comment
More Details

Страна 1 од 5