СКАР

/ 07 март 2018
/ 0 Comment

Финална конференција пројекта "Сакупљажа, калкулажа, амбалажа и рециклажа- СКАР"

Стручна хемијска и текстилна школа једна је од десет школа из Србије која је учествовала у пројекту СКАР. Пројектне активности су осмишљене да едукују, информишу и активно укључе средњошколску популацију у решавање проблема у вези са управљањем амбалажним отпадом и да их квалификује за будуће учешће на пројектима из области управљања отпадом и заштите животне средине.

У свакој школи је одржана по једна радионица у склопу које је представљена основна проблематика управљања отпадом, као и еколошки и здравствени проблеми који настају услед неадекватног управљања амбалажом. Такође ученици су обучени да прорачунају количине продукованог амбалажног отпада у својој општини и школи , да финансијски валоризују вредност амбалажног отпада, као и да предузму конкретне акције по питању промоције рециклаже амбалажног отпада. Као конкретан резултат учешћа школа у пројекту СКАР неке од школа су направиле промотивне видео материјале, презентације где су ученици настојали да објасне како се правилно одваја амбалажни отпад.

an2

У склопу пројекта, поред презентација школа, учесници су посетили рециклажно постројење у Новом Саду (јединица за сепарацију отпада) и лабораторију за мерење депонијског гаса и процедних вода.

an3

Ученица која је учествовала у пројекту: Боројевић Анђела

Задужени наставник: Александра Николић