Одржавање радионице у оквиру пројекта ОКЕ-ј

/ 02 новембар 2018
/ 0 Comment

Како отпад искористити као енергент?

У Стручној хемијској и текстилној школи одржана је радионица у оквиру пројекта OКЕ-j који су одржали предавачи са Факултета Техничких наука из Новог Сада, Бојана Зораја и Тијана Маринковић. Циљ ОКЕ-ј радионице је подстицање средњошколаца на учешће у активностима везаним за управљање чврстим комуналним отпадом. Пројекат је фиинансиран уз подршку амбасаде САД, а поред Шапца одржава се у још десет средњих школа у Србији.

"Сматрамо да је за наше ученике веома важно учествовати у пројектима оваквог типа, јер поред тога што ученици стичу нова знања о томе како правилно поступати са отпадом, код ученика се подиже свест о томе колико је важно на тај начин заштити животну средину"- Александра Николић, професорка технолошке групе предмета.

На радионици се говорило о томе како се отпад може искористити као енергент, односно о технологијама које постоје да би се отпад сагорео и искористио или да би се добио биогас.

"У другом делу радионице раде прорачун, конкретно везано за анаеробну дигестију и инсинерацију на нивоу њихове школе коју касније могу да примене за своју општину односно за град"- Тијана Маринковић, предавач.

Радионица је била за ученика смера техничар за рециклажу и техничар за заштиту животне средине. Републички завод за статистику објавио је да је током 2017 године у свим секторима економије у Србији створено 48, 700 милиона тона отпада. Количина рециклираног отпада који се користи као гориво за производњу енергије је за 14, 7 % више него претходне године.