Образовни профили

Oва група занимања обухватају припрему и реализацију свих фаза технолошког процеса производње, испитивање хемијских особина материјала, припрему и израду фармацеутско-козметичких производа, контрола квалитета свих готових производа, испитивање узорака воде, тла и ваздуха са циљем заштите животне средине. Рад се обавља у погонима, институтима, комуналним предузећима, лабораторијама и апотекама. Проходност на високе школе струковних студија и одговарајуће факултете. Стручна хемијска и текстилна школа из ове групе занимања врши образовање за:

Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Техничар за заштиту животне средине

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Техничар за рециклажу

Хемијски лаборант

Послови из ове групе занимања (фризер, педикир, маникир, козметичар) захтевају непосредан контакт са људима. Ради се у салонима лепоте, по потреби и одлази на терен, у тимовима за стајлинг (мода, филм, позориште … ) По позиву услуге ове групе занимања се могу обављати и у некој здравственој или социјалној установи или код клијента ако није у могућности да дође у салон. Стручна хемијска и текстилна школа из ове групе занимања врши образовање за:

Женски фризер

Мушки фризер

По завршетку трогодишњег школовања радићете на изради производа од различитих сировина и готових материјала, самостално или у индустријској великосеријског производњи уз употребу машина и учешћем у аутоматизованим производним процесима. Стручна хемијска и текстилна школа из ове групе занимања образује за следеће занимање:

Модни кројач

Ванредни ученици

Пријава испита за ванредне ученике се може извршити од 08 – 12. 06. 2020. у времену од 09 – 12:00 часова на телефон 015 352 730 или попуњавањем образца Пријава испита и слањем на е-адресу: hemtexskolasek@gmail.com. Коначни распоред полагања испита за ванредне ученике ће бити објављен 13. 06. 2020. године